Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Müdürlüğümüz Tarafından Takip Edilen Kooperatifler

     YAPI KOOPERATİFLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA

UYGULANACAK TEDBİRLER

16/04/2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesinde Süre Uzatımı başlığında;

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerin genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre, ilgili Bakanlarca 3 aya kadar uzatılabilecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren üç ay içinde yapılacaktır. Ayrıca mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Yapılan düzenlemeyle, salgının yayılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın korunması; kooperatifin organsız kalmaması ve görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi; kooperatif yöneticilerinin elinde olmayan nedenlerden dolayı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalmamaları ve kooperatiflerin ticari hayattaki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Bakanlığımızın 15.06.2020 tarih ve 120658 sayılı talimatları gereği; 2019 yılına dair toplantıların bu tarihten (31.07.2020) itibaren Ağustos, Eylül, Ekim üç ay içerisinde yapılması gerektiği belirtilerek,

Bu kapsamda, İlimizde kurulu bulunan Yapı Kooperatiflerinin (Konut, Küçük Sanayi Sitesi, Toplu İşyeri) Ağustos, Eylül, Ekim aylarında yapılacak olağan/ olağanüstü genel kurul toplantıları ile bundan sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uymakla birlikte;

28.06.2020 tarih ve 2020 – 63 No’lu  İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI gereği Muhtar/Halk Toplantıları   sırasında salgınla mücadele kapsamında alınması gereken aşağıdaki tedbirlere eksiksiz uyulmasına, 

            - Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına? temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine,

- Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda?

-  Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

- Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine,    38 °C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

- Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınmasına ve toplantı boyunca maske kullanmasına, bu amaçla toplantı mekânlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,

- Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,

- Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

- Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,

- Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesine, - Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine,

- Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “COVID19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemlere uygun hareket edilmesine,

- Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

- Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesine ve havalandırılmasına,

- Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesine,

- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

- Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına,

-Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına,

 

Salgınla mücadele kapsamında yukarıda belirtilen önlemlerin alınmasından Kooperatif YÖNETİM KURULU doğrudan sorumlu olup, Toplantının açılışına müteakiben divan heyetinin seçilmesi ile toplantı esnasında alınması gereken tedbirlerden DİVAN HEYETİ doğrudan sorumludur.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede yönetim kurulunuzca ve divan heyetince eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin vatandaş sağlığı açısından zorunluluk arz etmektedir.