Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ
KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ EKİNDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER
 
 
1-     Mahrukatçılar odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Oda Sicil Kaydı) 
2-     Kömürün çıkartıldığı İlin Valiliğinden alınan Uygunluk Belgesi ve Analiz Raporunun fotokopisi, ( Yerli Kömürler için)
3-     Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği ( Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/7 sayılı Tebliğ)’nin   EK-7 gereği katı yakıta ait Uygunluk Yazısının fotokopisi, ( İthal Kömürler için)
4-     İlgili kurum/kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı veya işyeri açma ruhsatı
5-     İmza sirküleri
6-     Taahhütname ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temin edilecek )
7-     İlimizde Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış Bayilerinin isimleri
8-   İlimiz sınırları içerisine kış sezonu içerisinde getirilecek olan kömür miktarı tahmini
     olarak