Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
KAMU HİZMETLERİ STANDARTI

 ISPARTA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ)

1

Taşınmaz Mal Satış İşlemleri

1- Talep dilekçesi

6 AY

2

Kiralama İşlemleri

1- Talep Dilekçesi (Kiralama amacını belirtir).

6 AY

3

İrtifak ve Kullanma İzni İşlemleri

- Talep amacını ve süresini belirtir talep dilekçesi,

- Tescil harici yerler için ayrıca Koordinatlı Kroki

6 AY

4

Tahsis İşlemleri

- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 6 ve 13 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler

6 AY

4

Trampa İşlemleri

1- Talep Dilekçesi,
2- Hazine taşınmazına karşılık önerilecek taşınmazın Onaylı Tapu kayıt örneği, krokisi, üzerinde bina var ise yapı kullanma izin belgesi, projeleri.

6 AY

5

Bağış İşlemleri

1- Gerçek kişilerde, bağışın şartlı mı şartsız mı olduğunu ve taşınmazın tapu bilgileri ile diğer niteliklerini belirtir talep dilekçesi,

2- Tüzel kişilerde, yetkili organlarından alınmış, yetki yazısı ve imza sirküsü,

1 AY

6

Taşınır Mal Satış İşlemleri

Taşınırın Hazineye intikaline ilişkin hüküm, karar vb. bilgi ve belgeler

8 AY

7

Ecrimisil İşlemlerine ilişkin itiraz ve şikâyetler

Talep Dilekçesi.

30 Gün

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1- Mücbir sebepler ve İdaremizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı meydana gelen aksamalar ile kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesi hallerinde geçecek süreler hizmetin tamamlanma sürelerine eklenir.

2- Süreler; talep dilekçesinin İdare kayıtlarına alınması ile başlar.

3- Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır (Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre).

4- Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurulabilir.

 

İlk Müracaat Yeri

: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

: Valilik

İsim

: Abdullah BORCA

İsim

: Dr. Hakan KUBALI

Unvan

: İl Müdürü

Unvan

: Vali Yardımcısı

Adres

:Davraz Mah. 104 Cad. No:62  ISPARTA

Adres

: Valilik Binası /ISPARTA

Tel.

: 0 246 224 13 00

Tel.

:

Faks

: 0 246 224 12 98

Faks

:

e-Posta

: isparta@csb.gov.tr