Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya

      formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

 

e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

 

 

İlimizde İmar Barışı başvurularında yapılan başlıca yanlışlıklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

- Yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi) bulunmayan yapılarda başvurunun yapının tamamı için yapılması gerekmektedir.

- Yapı kullanma izin belgesi bulunan yapılarda ise iskansız her bağımsız bölüm için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır.

- Tapuda hissesi olmayıp, noter satışı veya sözlü satışı yapılan bağımsız birimlerde ikamet edenlerin kendi adına başvuru yapmaları durumunda Yapı Kayıt Belgesi geçersiz olacaktır. Bu gibi yerlerde başvuru tapuda hisse sahibi bir malik veya vekili tarafından yapılmalıdır.

- Binaların kat adedi hesap edilirken bodrum, çatı katlarda hesaba katılmalıdır.

- Vatandaşlarımız tarafından iskansız olduğu halde elektrik ve suyu olduğu gerekçesi ile yapı kayıt belgesi başvurusu yapılmadığı gözlemlenmiş olup yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi) olmayan yapının tamamı veya bağımsız bölümler için ayrı ayrı yapı kayıt belgesi düzenlenerek yapının imar sorunu çözülmelidir.

İmar Barışı 31.12.2017 den sonra yapılan yapıları KESİNLİKLE KAPSAMAMAKTADIR.

Vatandaşlarımız İmar Barışı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Müdürlüğümüzde oluşturulan İmar Barışı Bilgilendirme Ofislerinden, ALO 181 çağrı merkezinden,  https://imarbarisi.csb.gov.tr/ ve https://isparta.csb.gov.tr/  internet adreslerinden alabilirler.