Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

1. Yapı Denetim Sisteminde görev almak isteyen Denetçilerin giriş evrakları 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre gerekli incelenerek Bakanlığımız İnternet sayfası üzerinden Yapı Denetim Sistemine girişini yapmak.

2. Yapı Denetim Sisteminde görev alan denetçinin görevden ayrılmak istemesi üzerine noter tarafından Müdürlüğümüze gönderilen istifanamenin 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre gerekli incelemeleri yapılarak Bakanlığımız İnternet sayfası üzerinden Yapı Denetim Sisteminden istifasını gerçekleştirmek.

3. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince; fesih işleminin sonlandırılması sürecinde yapıyı mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri ve yapıyla ilgili tüm belgeleriyle birlikte mahallinde teknik açıdan inceleyip, bu inceleme doğrultusunda teknik rapor hazırlayarak, bu süreçte sorumluluk sahibi olan; yapı denetim firması, yapı sahibi, yapı müteahhidi ve ilgili idarenin görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek.

4. Ruhsat Süre Aşımı Nedeniyle YİBF İptal edilmesi: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince; fesih işleminin sonlandırılması sürecinde yapıyı mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri ve yapıyla ilgili tüm belgeleriyle birlikte mahallinde teknik açıdan inceleyip, bu inceleme doğrultusunda teknik rapor hazırlayarak, bu süreçte sorumluluk sahibi olan; yapı denetim firması, yapı sahibi, yapı müteahhidi ve ilgili idarenin görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek.

5. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince; şikayete konu olan yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri ve yapıyla ilgili tüm belgeleriyle birlikte mahallinde teknik açıdan inceleyip, bu inceleme doğrultusunda teknik rapor hazırlayarak, bu süreçte sorumluluk sahibi olan; yapı denetim firması, yapı sahibi, yapı müteahhidi ve ilgili idarenin görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek.

6. Büro ve Şantiye Denetimleri: Firmaların bürolarını denetleyerek yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını, aynı zamanda firmaların şantiyelerini denetleyerek yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve bu süreçte yer alan sorumluların görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek.

7. Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı veya gelen şikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına işlemek.

8. Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak üzere yetkili mercileri bilgilendirmek.

9. Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek.

10. Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında görüş vermek.

11. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan PGD kapsamında gelen deney taleplerini yetkili laboratuvarlarda yaptırılmasını sağlamak, sonuçlarını yapı malzemeleri denetim sistemine girişini yapmak.

12. Yıllık rayiç, birim fiyat hazırlanmasına veri oluşturmak.

13. Müdürlüğümüz sınırları içerisindeki imalatı ve ticareti yapılan malzemelere ait üretici ve dağıtıcı firmalara giderek bu firmalardan yapı malzemelerinin fiyatlarını almak ve bu fiyatları her ayın 25'inde Bakanlığımız internet adresine düzenli ve doğru olarak girmektir.

14. İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.