Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Müdürlüğümüzce düzenli olarak toplanan ve Bakanlığımıza iletilen veriler.
BELEDİYELERCE BAKANLIĞIMIZA İLETİLEN DÜZENLİ VERİLER
İLGİ KONU YAPILAN İŞLEM GÖNDERİLME ZAMANI
İlgi (a) Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, ilgi (b) İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/01/2016 tarih ve 1692 sayılı yazısı. Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği Ödemeleri İlgi (a) yönetmeliğin  gereği her ayın beşine kadar belediyelerden gelen ücretsiz seyahat gelir desteğinden yararlanan araç sayılarını belediyeler bildirir. Belediyelerden bildirilen araç sayıları ilgi (a) yönetmelik kapsamında belirtilen şartalara uygun ise her ayın 5- 15 arasında tüm beledieyleri kapsayan icmal Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir gönderilen icmal doğrultusunda Aile,Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı belediyelere ödemede bulunur. Her ay yapılan işlem her ayın 5-15 arasında yapılan işlemdir.
a) İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01.06.2009 tarihli ve 2009/49 sayılı genelgesi. b) İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.08.2009 tarihli ve 20450 sayılı yazısı. Otoparklara Ait İstatistik İlgi (a) genelgede; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye   Kanunu   gereğince   otopark   hizmetlerinin   sağlıklı   bir  şekilde yürütülmesi bakımından belediyelerin görev ve yetkilerini titizlikle yapması ve yetkilerini kullanmasının  büyük önem taşıdığı  belirtilerek yapılması gereken usul ve esaslar bildirilmiş olup ilgi (b) yazı ile konunun takibi ve faaliyet sonuçlarının üçer aylık dönemler itibariyle  Bakanlığa bildirilmesi istenmiştir. 3 ayda bir (4 Dönem) 1. Ocak-Şubat-Mart 2.  Nisan-Mayıs-Haziran 3. Temmuz-Ağustos-Eylül 4. Ekim-Kasım-Aralık Dönem sonu takip eden ayın 5'ine kadar gönderilir.
c) İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04.08.1999 tarihli ve 53882 sayılı yazısı. ç) İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.12.2001 tarihli ve 55253 sayılı yazısı. Kaçak ve Ruhsatsız Yapılara Ait istatistik İlgi (c) yazıda; ülkemizin önemli sorunlarından birisi olan kaçak ve ruhsatsız inşatlarla ilgili alınan yıkım, durdurma, önleme kararlan ile verilen ve tahsil edilen para cezalarının İçişleri Bakanlığına zamanında gönderilmesi bildirilmiş olup,   ilgi  (ç) yazıyla istenen formların  altışar aylık periyotlar halinde gönderilmesi istenmiştir. 6 ayda bir (2 Dönem) l.Ocak-Haziran 2.Temmuz-Aralık Dönem sonu takip eden ayın 5'ine kadar gönderilir.
d) İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 23.07.2013 tarihli ve 21104 sayılı yazısı. e) İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21.10.2014 tarihli ve 21401 sayılı yazısı Ödenek Talebi (Suriyelilere Yapılan Yardım) Suriye Arap Cumhuriyeti'nde başlayan iç karışıklık nedeniyle 2011 yılı Nisan ayından itibaren ülkemize gelmeye başlayan Suriye vatandaşlarının her türlü ihtiyacı Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanmaya devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların ülkemize getirdiği yükün  maliyet analizi  tespitinde  kullanılmak  üzere; belediyelerimizin   Suriyeli   Misafirler   için   yapmış   oldukları   kampanyalar neticesinde göndermiş oldukları yardımların miktar ve mali karşılıkları ilgi (d) yazı ile istenmiştir. İlgi (e) yazı ile yapılan maliyet analiz çalışmalarının güncel olarak sürdürülebilmesi amacıyla her ayın 5'ine kadar bir önceki aya ait bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesi istenmiştir. Her   ayın   5'ine   kadar   bir   önceki   ay gönderilir.
İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 26.04.2013 tarihli ve 12711 sayılı yazısı Kamu İstihdamı   Yılda 4 kez, 3 aylık dönemler halinde
İçişleri Bakanlığı (Mülga) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.11.2008 tarihli ve 29579 sayılı ile 11.012011 tarihli ve 992 sayılı yazıları İkinci El Oto Galerileri GENELGE 2008/71 ve GENELGE 2011/5 Üçer        aylık        dönemler        halinde gönderilecektir.