Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Müdürlüğümüzce düzenli olarak toplanan ve Bakanlığımıza iletilen veriler.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖNDERİLMESİ GEREKEN MİATLI YAZILAR
Sıra No İlgili Genel Müdürlük*  Tarih Sayı Konu
Periyodu**
Sorumlu Kurum*** Miadı**** Genel Müdürlükte
İlgili Daire
1 YYGM 03.01.2019 1320 Yerel Yönetimlerde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Personel Listesi Yıllık
(Takip eden yılın Mart ayının 15'ine kadar)
Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) Sürekli Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Norm Kadro ve Görevde Yükselme İşlemleri Şb.)
2 YYGM 10.05.2019 110932 Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine Yönelik Tutanaklar Yıllık
(Takip eden yılın Mayıs ayının 15'ini takip eden iki iş günü içinde)
Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) Sürekli Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Norm Kadro ve Görevde Yükselme İşlemleri Şb.)
3 YYGM 10.04.2020 2387 Büyükşehir olmayan 51 İlde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen KÖYDES Projesine ait Haziran ve Eylül aylarında toplanan İl Tahsisat Komisyonu Toplantı Kararları  Haziran ve Eylül aylarında İl Özel İdaresi KÖYDES Koordinasyon Birimi Sürekli Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı (Projeler Şb.)
4 YYGM 10.04.2020 2387 KÖYDES Projesine ait Aylık İzleme Raporları Mayıs ayından itibaren her ayın ilk haftası İl Özel İdaresi KÖYDES Koordinasyon Birimi Sürekli Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı (Projeler Şb.)
5 YYGM 10.04.2020 2387 KÖYDES Projesine ait Yıllık Envanter Tabloları Her yıl Ocak ayında İl Özel İdaresi KÖYDES Koordinasyon Birimi Sürekli Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı (Projeler Şb.)
6 MİGM 29.03.2017 7955 Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2010-2023) Yıllık (Takip eden yılın  Ocak ayının ilk haftası)  Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) 2023 Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı (Standart ve Strateji Geliştirme Şb.)
7 YYGM 31.10.2019 245313 Kamu İstihdamı (Genelge yapılmadı tek seferlik istendi ancak düzenli olarak gelecek) 3 Ayda Bir Ocak-Nisan- Temmuz- Ekim ayının 5'ine kadar Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) Sürekli Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.)
8 MİGM 1.06.2009 2009/49 Otoparklar 6 Ayda Bir Ocak-Temmuz ayının 5'ine kadar Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) Sürekli Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.)
MİGM 3.08.2009 20450
YYGM 7.01.2019 1028
9 MİGM 4.08.1999 53882 Kaçak Yapılar 6 Ayda Bir Ocak-Temmuz ayının 5'ine kadar Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) Sürekli Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.)
MİGM 3.12.2001 55253
YYGM 7.01.2019 1028
10 MİGM 23.07.2013 21104 Ödenek Tahsisi (Suriyeli Misafirlere Yapılan Yardımlar) Her ayın 5’ine kadar Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) Sürekli Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.)
MİGM 21.10.2014 21401
YYGM 7.01.2019 1028
11 MİGM 23.01.2018 1983 Kadın Konukevleri 6 Ayda Bir Ocak-Temmuz ayının 5'ine kadar Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) Sürekli Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.)
MİGM 3.05.2018 9837
12 MİGM 25.01.2016 1692 Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği İcmalleri Her ayın 10'una kadar Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) Sürekli Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Birlikler ve Yardımlar Şb.)
YYGM 7.01.2019 874
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
AÇIKLAMALAR:              
*      Bilgi isteyen Genel Müdürlük (Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü-MİGM veya Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü-YYGM)  
**    Bilgilerin gönderilmesi için belirlenen dönemler (üçer aylık, altı aylık, yıllık vb.)  
***  Toplanan bilginin hangi kurum tarafından Bakanlığa gönderileceği (Bakanlığımız Taşra teşkilatı, belediyeler, vb.)  
****Bilgilerin hangi tarihe kadar gönderilmesine devam edileceği (belirli bir tarih aralığı veya sürekli)