Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
KİRA YARDIMI MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER

1-Nüfüs cüzdanı fotokopisi(İşyeri maliki için imza sirküleri)

2-Konut veya işyerinin tapu senedi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı.(Tapu Müdürlüğünden alınacak)

3-Bağımsız belli olmayan arsa paylı tapular ile yapılan başvurularda; Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü ve bağımsız bölümdeki hisse oranını gösteren bina emlak beyannamesi.( İlgili belediyesinden alınacak)

4- Yanan ve Yıkılan yapılar formu.

5-Riskli yapı tespit raporu inceleme formu

6-T.C Ziraat Bankası AŞ’ye ait vadesiz münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi.

7- Vekâleten yapılan başvurularda vekâletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.