Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
ÇED VE ÇEVRE İZNİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

          ÇEVRE İZİN / LİSANS DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

          ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA LİSTELERDE YER ALAN SINIR DEĞERİN ALTINDA KALAN KAPSAM DIŞI BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

 

          25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II kapsamında yer almayan ve herhangi bir surette bu durumunu belgelemek isteyenlerin (Muafiyet veya Kapsam Dışı Yazısı Almak İsteyenlerin) Müdürlüğümüze yapacağı muafiyet başvurusu için aşağıda belirtilen hususlar yerine getirilmelidir.

1- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüze hitaben yazılacak dilekçe (Ek-I) ve

2- Bilgi Formu örneği (Ek-II) doldurulup, Müdürlüğümüze Müracaat yapılır.

Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan dilekçe ve bilgi formu kapsamında başvuru Müdürlüğümüzce incelenecek ve başvuru sahibine posta ile “Geçici Referans Numarası” ve Erişim Kod Numarası” içeren yazı gönderilecektir.

Proje sahibince “Geçici Referans Numarası” ve Erişim Kod Numarası” ile http://eced.csb.gov.tr internet sayfasındaki “Muafiyet Başvuru Takip” modülünden projeye dair Ek-III 'de belirtilen bilgi ve belgelerin ve ayrıca *.kml koordinat dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurunun uygun olması durumunda Kurum görüşü proje sahibine posta ile gönderilecek, aynı zamanda sisteme de elektronik olarak yüklenecektir. Başvurunun uygun olmaması durumunda ise aynı yol ile iade edilecektir.

 

           ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA LİSTELERDE YER ALMAYAN MUAFİYET  BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

1- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüze hitaben yazılacak dilekçe (Ek-I)

2- Bilgi Formu örneği (Ek-II) ve (Ek-III) de belirtilen bilgi ve belgelerle başvurulur.