Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Gerekli Evraklar

 

DUYURU

Müdürlüğümüzde yapılan işlemlere ilişkin yatırılması gereken Döner Sermaye Ücretleri için Sistem Referans Numarası alınması gerekmektedir. Referans numarası Müdürlüğümüze telefon,  e-posta  ve  faks yoluyla ulaşarak veya    https://basvuru.csb.gov.tr/  internet  adresinden veya e-devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) adresinden de   alınabilecektir.  Alınan referans numaraları kullanılarak Bankalararası Kart Merkezi (BKM) aracılığıyla banka hesabı ve kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURULARI:

      16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 01.01.2012 tarihinden itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, Yapı Müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında , yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmesinde kullanılması zorunluluğu ve inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgelerinin olması zorunluluğu getirilmiştir. 

      02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" çerçevesinde yapı müteahhitleri için sınıflandırılma getirilmiş ve belli ölçüler içerisinde Mali ve Mesleki Yeterlilik şartlarını sağlamaları öngörülmüştür. (Yönetmelik İçin Tıklayınız) Yönetmelik 02.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yönetmelik gereği tüm belge sahiplerinin sınıfı son sınıf olan H seviyesine indirilmiştir. Gerekli belgelerin İl Müdürlüğümüze sunulması sonucu belge sahiplerinin yeni sınıflarına atamaları gerçekleştirilecektir.

YETKİ BELGESİ NUMARASI ALINABİLMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

A- GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI ALMAK İSTEYENLER;

**Toplam inşaat alanı 500 m² yi geçmeyen, daha önce müteahhitlik yapmamış, sadece bir yapı için Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası verilmektedir.

 • Başvuru Dilekçesi (Zorunlu)      İndirmek için tıklayınız.
 • Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu  (Zorunlu)      İndirmek için tıklayınız.
 • Nüfus Cüzdanı Örneği   (Zorunlu)
 • Geçici Yetki Belgesi Numarasına İlişkin Taahhütname  (Zorunlu)   İndirmek için tıklayınız.
 • Tapu Senedi Fotokopisi  (Zorunlu ---Tapunun hisseli olması durumunda diğer ortaklardan alınması gereken muvafakat name zorunlu evraklar arasında yer almaktadır.)
 • Vergi Levhası (Tüzel Kişilik ise)
 • Dekont  (Zorunlu- Halkbankası Şubelerine yatırılabildiği gibi, BKM üzerinden Kredi Kartı ile ödeme yapılabilmektedir. EFT yada Havale işlemleri kabul edilmemektedir. Ücret yatırılmadan önce Döner Sermaye Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası Müdürlüğümüzden alınabileceği gibi, https://basvuru.csb.gov.tr/   adresine girilerek de alınabilir.   İşlem açıklaması.)

 B- GERÇEK KİŞİ İÇİN (Şahıs Adına) YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI ALMAK İSTEYENLER;

 

 • Başvuru Dilekçesi.  İndirmek için tıklayınız.
 • Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (EK-1) (Zorunlu)   İndirmek için tıklayınız.
 • Ticaret Odası Sicil Kayıt (Faaliyet) Belgesi  (Zorunlu--aslı veya onaylı sureti.) 
 • Ticaret Sicil Gazetesi 
 • Dekont  (Zorunlu. Halkbankası Şubelerine yatırılabildiği gibi, BKM üzerinden Kredi Kartı ile ödeme yapılabilmektedir.  EFT yada Havale işlemleri kabul edilmemektedir. Ücret yatırılmadan önce Döner Sermaye Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası Müdürlüğümüzden alınabileceği gibi, https://basvuru.csb.gov.tr/   adresine girilerek de alınabilir.   İşlem açıklaması.)
 • Vergi Levhası Örneği  (Zorunlu)

 

Önemli Not: Gerçek Kişi Yetki Belgesi numarası için başvuran kişilerin faaliyet alanlarında İnşaat ile ilgili kodların yer alması istenmektedir. 

 

C-TÜZEL KİŞİ İÇİN (A.Ş. - Ltd. ŞTİ) YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI ALMAK İSTEYENLER;

 

 • Başvuru dilekçesi (Zorunlu)   İndirmek için tıklayınız.
 • Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Zorunlu)   İndirmek için tıklayınız.
 • Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi  ( Zorunlu --aslı veya onaylı sureti.) (Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesinin müracaat yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
 • Ticaret Sicil Gazetesi  (Zorunlu --Şirket Kuruluş Sözleşmesinin yayınlandığı ve yapılan değişiklerin yayınlandığı gazeteler de dahil olmak üzere aslı veya ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti)
 • Dekont  (Zorunlu--Ücrete ilişkin dekontta, tüzel kişi vergi numarası mutlaka yer almalıdır. Halkbankası Şubelerine yatırılabildiği gibi, BKM üzerinden Kredi Kartı ile ödeme yapılabilmektedir.  EFT yada Havale işlemleri kabul edilmemektedir. Ücret yatırılmadan önce Döner Sermaye Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası Müdürlüğümüzden alınabileceği gibi, https://basvuru.csb.gov.tr/   adresine girilerek de alınabilir.   İşlem açıklaması.)
 • Vergi Levhası Örneği  (Zorunlu --A.Ş. - Ltd. - Kooperatif ve Şahıs Müteahhitleri için. Ayrıca internet çıkışı da kabul edilmektedir.)
 • Yönetim Kurulu Kararı
 • İmza Sirküleri


D- KOOPERATİFLER İÇİN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI ALMAK İSTEYENLER;

 • Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Dilekçesi. ( Dilekçenin Yapı Kooperatifini temsile yetkili en az iki yönetim kurulu üyesince imzalanması gerekmektedir.)  İndirmek için tıklayınız.
 • Yapı Kooperatifinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından müracaat yılı içerisinde alınmış Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve Faaliyet Belgesi aslı veya Müdürlükçe Aslı Gibidir onaylı sureti.
 • Yapı Kooperatifinin kuruluşuna ait ana sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti.
 • Dekont  (Zorunlu --Halkbankası Şubelerine yatırılabildiği gibi, BKM üzerinden Kredi Kartı ile ödeme yapılabilmektedir.  EFT yada Havale işlemleri kabul edilmemektedir. Ücret yatırılmadan önce Döner Sermaye Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası Müdürlüğümüzden alınabileceği gibi, https://basvuru.csb.gov.tr/   adresine girilerek de alınabilir.   İşlem açıklaması.)
 • Vergi Levhası Örneği.
 • Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesinin Aslı veya onaylı sureti.
 • Kooperatif Binalarının inşa edileceği arsanın mülkiyetinin kooperatife ait olmaması halinde, arsa sahibi ile yapılmış noter onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesinin aslı veya onaylı sureti.
 • Kooperatif Binalarının inşa edileceği arsanın mülkiyetinin kooperatife ait olması halinde, Tapu Senedinin aslı veya onaylı sureti.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin kimlik bilgileri için Nüfus Cüzdanı Fotokopileri, Vergi No, Vergi Dairesi, Adres, Tel, Fax, Email v.b.  bilgileri. Yapı Kooperatifinin kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenmeye yetkili olduğunu gösterir Genel Kurul Kararının aslı veya noter onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı sureti.
 • Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu---Zorunlu  İndirmek için tıklayınız.

Önemli Not:

 • Yapı Kooperatifleri dışında kurulmuş kooperatifler için yetki belgesi numarası tanımlaması yapılmamaktadır. Arsanın  kooperatife ait olması durumunda Tapu Senedi / Tapu Senedi Noter Tasdikli Sureti, olmaması durumunda Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi, Yapı Kooperatifinin kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenmeye yetkili olduğunu gösterir genel kurul kararının aslı veya noter onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya onaylı sureti sisteme eklenecektir.
 • Yapı Kooperatiflerine tahsis edilecek yetki belgesi numarası ile, kooperatifin ana sözleşmesinde belirtilmeyen  başka bir yapım işinin müteahhitliğinin  üstlenmeleri, yapım işi için ihalelere  girmeleri söz konusu değildir.
 E-ORTAK GİRİŞİM-ADİ ORTAKLIK İÇİN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI ALMAK İSTEYENLER;

 

 • Başvuru Dilekçesi. (Zorunlu)   İndirmek için tıklayınız.
 • Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Zorunlu)   İndirmek için tıklayınız.
 • Ticaret Odası Kayıt Belgesi  (aslı veya onaylı sureti.) 
 • Ticaret Sicil Gazetesi  (aslı veya onaylı sureti.) 
 • Dekont  (Zorunlu --Halkbankası Şubelerine yatırılabildiği gibi, BKM üzerinden Kredi Kartı ile ödeme yapılabilmektedir.  EFT yada Havale işlemleri kabul edilmemektedir. Ücret yatırılmadan önce Döner Sermaye Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası Müdürlüğümüzden alınabileceği gibi, https://basvuru.csb.gov.tr/   adresine girilerek de alınabilir.   İşlem açıklaması.)
 • Vergi Levhası Örneği 
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi (Teyit için gereklidir. Merkez Bilgisi’nden de sorgulama yapılabilir)

Önemli Not: (Adi Ortaklık veya Ortak Girişim için başvuruda bulunan her bir ortağın yetki belgesi numarası edinmiş olması zorunludur. Ücrete ilişkin dekontta başvuran adi ortaklık vergi numarası mutlaka yer almalıdır.)

 

NOT: Müteahhitlik Belgesi için yatırılan ücretlerin faturası, Müdürlüğümüz Döner Sermaye biriminden alınabilir.