Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Isparta Valiliği
Isparta Valiliği
MÜDÜRÜMÜZ

    


Abdullah BORCA

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V.

 

1992 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Mühendisliğinden mezun oldu.

1997 yılında  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını aldı.

1992-1997 yılları arasında Sanayi Bakanlığı Çimento Refrakter sanayii sektöründe, Saha Mühendisi olarak endüstri modernleştirme ve enerji verimliliği projelerinde görev yaptı.

1997 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığına proje mühendisi olarak atandı.

Askerlik hizmeti sonrasında İzmir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Proje Mühendisi olarak görev aldı.

Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde; pek çok kamu yapısının projelendirilmesi ve yapımında proje ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

Kurumun bilişim altyapısının donanım ve sunucu yazılımlarının  kurulumu, veri tabanlarının oluşturulması, bilişim güvenliği ve  kuruma özel yönetim bilişim  yazılımlarının (kamu yapılarında metraj, maliyet hazırlama yazılımı, elektronik doküman yönetimi yazılımı, intranet, eposta sunucusu ) geliştirilmesini ve kurumda işletilmesini yürüttü.

2013 yılında Bilgi Teknoloji ve ARGE Şube Müdürlüğü,

2014 yılından itibaren Proje Şube Müdürlüğü ve aynı zamanda Bilgi teknolojileri ve ARGE Şube Müdürlüğünü yürüttü.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Veri yönetimi, İş yönetimi konularında projelerin geliştirilmesinde ve işlerlik kazanmasında projeler yürüttü.

2014-2018 yıllarında İl Müdür Yardımcılığı yaptı.

03.05.2018 tarihinde Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü  V.  olarak göreve başladı.

Uzaktan Algılama, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Verimliliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Proje Yönetimi konularında çalışmalar yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Lisans Bölümünü başarılı ile tamamladı.

İngilizce bilmektedir.